X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
دعای عظم البلا

2ـ اهمیت و لزوم مصونیت زن از هر گونه تعرض : از جـمله جواب هایى که مى توان به روایات منع خروج زنان به مسجد داد این است که : این سخنان از مـعصومین (ع ) به این علت بیان شده که عده اى از افراد بر سر راه هامى نشستند و زنان را مورد آزار و تـعرض خود قرار مى دادند و ائمه معصومین (ع ) نیزجهت مصونیت زنان از هرگونه تعرض , توصیه برماندن در خانه نمودند.

قسمت دوم

2ـ اهمیت و لزوم مصونیت زن از هر گونه تعرض : از جـمله جواب هایى که مى توان به روایات منع خروج زنان به مسجد داد این است که : این سخنان از مـعصومین (ع ) به این علت بیان شده که عده اى از افراد بر سر راه هامى نشستند و زنان را مورد آزار و تـعرض خود قرار مى دادند و ائمه معصومین (ع ) نیزجهت مصونیت زنان از هرگونه تعرض , توصیه برماندن در خانه نمودند.

در شـاءن نـزول آیـه شـریفه ((یا ایهاالنبى قل لازواجک و بناتک و نساءالمؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنى ان یعرفن فلا یؤذین و کان اللّه غفورارحیما)).  اى پـیـامـبر! به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که روسرى هاى بلند خود را برخویش فرو افـکـنـند.

این کار براى اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند مناسب تراست خداوند همواره آمرزنده و مهربان است )). آمده است : ((گـروهى از منافقان , اوایل شب که هوا تاریک مى شد در کوچه ها و معابر مزاحم زنانى که جهت اقامه نماز به مسجد مى رفتند مى شدند.

خداوند این آیه را نازل فرمود وبه رسول خدا (ص ) دستور داد که به همسران و دختران خویش و زنان مؤمنین بگوید که بدون جلباب و روسرى از خانه خارج نشوند)).  بنابراین , وجود عدم امنیت در جامعه و اهمیت و لزوم مصونیت زن از هرگونه تجاوز,اسلام دستور به حفظ حجاب و پوشش داده است .

علامه شهید مطهرى در کتاب ارزشمند ((مسئله حجاب )) در این باره آورده و پاسخ آن کسانى که علت حجاب و پیدایش آن را زیر سؤال برده اند, داده است .

ایشان در بخشى از سخنان خویش آغاز پیدا شدن حجاب را این گونه بیان مى کنند.

((مـسـلـما حجاب هاى افراطى و عقاید افراطى درباره پوشیدن زن معلول همین نوع جریان هاى تـاریـخـى است ... پس این دعا که در عصر ما امنیت ناموسى کامل در جهان برقرار است و صاحبان نوامیس باید از این نظر خاطرشان جمع باشد یاوه اى بیش نیست )).

 3ـ عمومیت روایات : گـذشـتـه از دلایلى که تاکنون بدان استناد شد, روایات زیادى از طریق ائمه معصومین (ع ) به ما رسـیده است , مبنى بر این که مسجد متعلق به تمام مردم اعم از زن و مردهست .

با کمى دقت در روایات ذیل , زمینه مناسب ترى را فراهم مى کند و میان مرد و زن هیچ گونه تفاوتى قائل نشده اند, چـرا کـه واژه هـایى مانند, مؤمن , متقین , منع نکردن و جزآن , اختصاص به گروهى ندارد و براى عموم مسلمانان است .

به روایات زیر دقت کنید: رسول خدا (ص ) طى حدیثى فرمودند: ((المسجد بیت کل مؤمن )).  ((مسجد خانه هر مؤمنى است )). آن حضرت در حدیث دیگرى مسجد را خانه همه متقین و پرهیزکاران دانسته وفرموده است : ((ان المساجد بیوت المتقین )).  ((مساجد خانه هاى پرهیزکاران است )). حضرت على (ع ) در مورد همسایه مسجد فرموده است : ((لا صـلاة لـجار المسجد الا ان یکون له عذر او به علة , فقیل : و من جارالمسجد یاامیرالمؤمنین ؟ قال : من سمع النداء)).  ((نـمـاز هـمـسـایـه مـسجد ـ در خانه ـ نماز کامل و تمام نیست جز این که عذرى داشته باشد.

از امـیـرالـمؤمنین (ع ) سؤال شد که همسایه مسجد چه کسى است ؟ فرمود: کسى که صداى اذان را بشنود)). لـذا, روایـاتى که با کلمه ((من )) , ((متقین )) , ((مؤمن )) و امثال این واژه ها شروع شده دلالت بر عموم مى کند.

بـه انـضـمـام روایاتى که مى گویند اگر زنان جهت رفتن به مسجد اجازه و اذن خواستندآنان را محروم نکنید.

رسول خدا (ص ) فرمود: ((اذا استاءذنت اءحدکم امراءته الى المسجد فلا یمنعها)).  ((هرگاه همسر یکى از شما براى رفتن به مسجد, اذن خواست نباید مانع وى شوید)).  ایـنـگـونه روایات باعث شده که بعضى از فقها در مورد افضل بودن نماز در خانه نسبت به نماز در مسجد براى زنان تردید نمایند.

حضرت امام خمینى (قدس ) در این باره فرموده است : ((اگـر (زنـان ) بـتـوانـنـد کـامـلا خـود را از نـامـحـرم حـفـظ کـنـنـد بـهـتر است در مسجد نمازبخوانند)).  و یا حضرت آیة اللّه مکارم شیرازى مى گویند: ((بـراى زن هـا بهتر آن است که نماز را در خانه بخوانند ولى اگر خود را از نامحرم به خوبى حفظ کنند بهتر است در مسجد بخوانند)).  هم چنین شهید در دروس مى گوید: ((یستحب للنساء الاختلاف الیها کالرجال و ان کان البیت اءفضل )).  ((رفتن به مسجد براى زنان مستحب است مانند مردان , گر چه خانه بهتراست )). صاحب مفتاح الکرامه بعد از نقل اقوال در این زمینه مى گوید: ((کـسى که مباحث احکام جماعت و اوقات و مباحث حیض و استحاضه و غیره را تتبع کند روشن مـى شـود کـه اصحاب قائل به شرعیت رفتن زنان به مساجد هستند لذا سزاواراست در محل نزاع تامل شود)).

 4ـ حضور زنان در مسجد, احیاى شعائر الهى .

از آنجایى که مسجدیکى از علائم و شعائر دین مقدس اسلام شمرده مى شود ائمه اطهار (ع ) تاءکید و تـشـویـق فـوق الـعـاده اى نـسبت به رفت و آمد به مساجد و حضور مستمردر آن کرده اند.

چون بـزرگداشت شعائر آسمانى و گرامى داشتن آیین دینى نشانه دین دارى و پاى بندى به مقدسات آن است .

و این مطلبى است که شامل بسیارى از باورهاى دینى مى شود که از آن دسته است مسجد و روزه دارى و روزهـاى ویـژه اى مـانـنـد عـیـدهـا وجـز آن کـه امام خمینى آن ها را ((یوم اللّه )) مى خواندند: حضرت امام خمینى (قدس ) کرامت و برترى این اماکن را این گونه بیان مى کنند: (( در شـرع مـقـدس اسـلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند و بهتراز همه مسجدها, مسجدالحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر (ص ) و بعد مسجدکوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد از مسجد بیت المقدس , مسجد جامع هرشهر و بعد از آن , مسجد محله و بعد از مسجد محله , مسجد بازاراست )).  مـسـجـد بـه فـرمـوده رسـول گـرامـى اسـلام (ص ) خانه خدا, انوار الهى ,  جایگاه پیامبران  و نیز بوستان بهشتى (ع ) شمرده شده است , بهترین مصادق شعائر الهى است .

ارج نهادن به این شعائر به فرموده قرآن نشان دهنده پرهیزگارى است .

((و من یعظم شعائراللّه فانها من تقوى القلوب )).  ((و هر کس شعائر الهى را بزرگ دارد, این کار نشانه تقواى دلهاست )). بـه هـمـیـن خاطر است که خداوند در قرآن کریم جلوگیرى کردن از یاد خدا در مسجدرا ظلم شمرده و فرموده است : ((و من اظلم ممن منع مساجد اللّه ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها...)). ((چـه کـسى ظالم تر و ستم کارتر از آن که از بردن نام خدا در مسجد جلوگیرى کند و درخراب کردن آن سعى و کوشش کند)).  علاوه بر این که احترام به مسجد نشان از تقوا است و بازداشتن از ذکر خدا ستم گرى شمرده شده , اگر کسى به مسجد احترام هم نکند, یعنى لفظى که حاکى از سبک شمردن مسجد باشد, بر زبان براند, به نظر امام صادق (ع ) ملعون است .

((ملعون , ملعون , من لم یوقر المسجد)).  و هـم چـنـیـن شـکـسـتن حرمت مسجد از گناهان کبیره است .

چون مکانى که شعائر الهى و از محرمات دینى محسوب مى شود احترام و حرمت آن واجب است .

شهید محراب حضرت آیة اللّه دستغیب در کتاب ((گناهان کبیره )) تحت عنوان ((هتک مساجد)) آورده است : ((هـر مـکـانى که بوسیله مسلمان و به نام مسجد بنا شود, شیعه باشد یا از سایرفرقه هاى اسلامى , رعـایـت حـرمـت آن واجب و اهانت و هتک آن , مانند خراب کردن یاآلوده ساختن آن به نجاست , گـنـاه کـبـیـره اسـت نـزد هر دین دارى , به طورى که نزدش بدیهى است که مسجد به حضرت آفریدگار نسبت دارد.

و ان المساجدللّه            و اهانت به آن اهانت به خدا است .

 بر این اساس , حضور زنان در مساجد براى انجام فرایض دینى مصداق تعظیم وبزرگداشت مساجد اسـت و محروم کردن آنان از این فیض بزرگ یکى از اقسام هتک وبى احترامى است و در نوع خود بزرگ ترین ستم است .  • خرید بک لینک
  • بلاگ اسکای