دعای عظم البلا
تاریخ : یکشنبه 20 آذر 1390 | 09:28 ب.ظ | نویسنده : میلاد منصوربستانی
نماز مغرب و عشا

نصف شب چه زمانى است ؟

احتیاط واجب آن است که براى نماز مغرب و عشا و مانند اینها، شب را از اول غروب تا اذن صبح حساب کنند و براى نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند.

توضیح المسائل ، مساله 739

 

وقت مخصوص نماز مغرب و عشا

 

وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتى که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد، که اگر کسى مثلامسافر باشد و تمام نماز عشا را در این وقت بخواند،احتیاط مستحب آن است که بعد از نماز مغرب نماز عشا را دوباره بخواند و وقت مخصوص نماز عشا موقعى است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد،که اگر کسى تا این موقع نماز مغرب را نخوانده ،باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند؛ البته وقت مخصوص نماز عشا براى مسافر و غیر مسافر فرق دارد.
توضیح المسائل ، مساله 736


وقت مشترک نماز مغرب و عشا

 

ما بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا وقت مشترک نماز مغرب و عشا است که اگر کسى در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.
توضیح المسائل ، مساله 736


وقت فضیلت نماز مغرب و عشا

 

وقت فضیلت نماز مغرب ، از اول مغرب است تا بر طرف شدن سرخى طرف مغرب ، که به آن حمره مغربیه و یا شفق هم مى گویند و اما وقت فضیلت نماز عشا از بعد از بر طرف شدن آن سرخى است تا - از شب .
عروة الوثقى ، اوقات الصلاة الیومیه .


منبع : احکام نماز  (وقت‏شناسى، قبله‏شناسى، و پوشش ) / محمد وحیدى  • خرید بک لینک
  • بلاگ اسکای