دعای عظم البلا

از مـجـمـوع روایـات گـذشته مى توان این گونه استفاده کرد که خواندن نماز در خانه نسبت به مـسجد براى زنان بهتر است .

قسمت اول

از مـجـمـوع روایـات گـذشته مى توان این گونه استفاده کرد که خواندن نماز در خانه نسبت به مـسجد براى زنان بهتر است .

اما با تاءملى در این گونه روایات درمى یابیم که معمولا تلاش شده تا بـه نـحـوى بـه مسئله حجاب اسلامى اهمیت بدهند و به همین دلیل هم به نماز در خانه فضیلت داده اند.

اینک به چند پاسخ توجه کنید: 1ـ این روایات حمل بر اهمیت حفظ حجاب مى شود: دیـن مـبـیـن اسـلام بـه مـسـئله حجاب و عفاف زنان جهت حفظ شخصیت و ارزش آنهااهمیت فوق العاده اى قائل شده است .

خداوند در قرآن به زنان پیغمبر دستورهاى خاصى داده است تا ارزش و احترام آنان محفوظ بماند.

خداوند مى فرماید: ((یـا نساء النبى لستن کاءحد من النساء ان اتقیتن فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض و قلن قولا معروفا)).  ((اى زنان پیامبر! شما با زنان دیگر فرق دارید)) در این آیه خداوند از زنان رسول گرامى اسلام آغاز مى کند و این یادآورى براى هرمسلمانى است کـه زن حرمت دارد و سزاوار نیست زنان خود را به نمایش بگذارند وموجب ترغیب نااهلان شوند.

زینت زن اگر براى خود و محرم او حفظ شود پاداشى ارزنده نزد خدا براى او در نظر گرفته شده و زنـان بـایـد بکوشند تا با خویشتندارى به آن پاداش دست یابند و خدا خواسته تا ارجمند باشند و جـایـگاه آنان برجا باشد.

پس این دستور فقط براى همسران و اهل بیت فرستاده خدا نیست .

وقتى زنـان پـیـغـمـبـر باید درخانه بمانند تا حرمت آنان خدشه دار نشود زنان هم چنین اند.

این جا که سـفـارش بـه خوددارى از بیرون آمدن از خانه کرده به دلیل حفظ شئون اسلامى است .

اگر زنى بتواندخود را از دیدنامحرم بپوشاند و آنان را به گناه نیندازد و یا دیدگان خویش را از نگاه بیگانه فرو بندد, همان گونه که امام خمینى (قدس ) نیز فرموده اشکال ندارد که سزاوارتراست به مسجد برود.

همانطور که در زمان رسول خدا (ص ) زن ها با حفظ حجاب وپوشش اسلامى به نماز جماعت در مسجد حضور پیدا مى کردند.

و یا در آیه اى دیگر که بازهم دلیل این امر را بر حفظ پاکدامنى متمرکز نموده است : ((یـا ایـهاالنبى قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک اءدنى اءن یعرفن فلا یؤذین )).  ((اى پیامبر! به زنان و دختران خود و به زنان و مؤمنان بگو که چادر خود را بر خود فروپوشند.

این مناسب تر است تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند)). بـنـابـرایـن , هـمان گونه که در این آیه اشاره شده , آزار نامحرم دلیل مهمى است که زن باحفظ حجاب و پوشش اسلامى از خانه خارج شود.

لذا با توجه به اهمیت حفظ حجاب ,بسیارى از فقها هم از روایات ((منع خروج زنان از خانه )) همین معنا را استنباط کرده اند.

امام خمینى (قدس ) در این زمینه مى فرماید: ((بـراى زنها نماز خواندن در خانه , بلکه در صندوق خانه و اطاق عقب بهتر است .

ولى اگر بتوانند کاملا خود را از نامحرم حفظ کنند بهتر است در مسجد نمازبخوانند.

)) در روضة المتقین در شرح روایت امام صادق (ع ) که فرمود: ((خیر مساجد نسائکم البیوت )) آمده است : ((لانها اقرب الى عصمتهن و سترهن )).  ((نماز خواندن زنان در خانه به عصمت و عفاف آنان نزدیک تر است )). در بـرخـى از روایـات نیز آمده است که زنان به منظور حفظ اهمیت حجاب و آداب اسلامى هنگام رفتن به مسجد از استعمال بوى خوش اجتناب کنند.

زینب یکى از همسران رسول خدا (ص ) مى گوید, پیامبر فرمود: ((اذا شهدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا)). ((هنگامى که یکى از شما زنان قصد مسجد کرد نباید از بوى خوش استفاده کند)). اگـر کـسـى بـگـویـد, چـون بـراى زن بـهتر است که در خانه نماز بخواند و روایات و آیات ونیز دیدگاه هاى دانشمندان بزرگ اسلامى هم گواه بر این است , دلیل استوارى نخواهدبود, از این رو که , این برترى در روایت نمى تواند مانعى باشد براى ارزش نمازى که زن مى تواند در مسجد بدست آورد.

و خـانـه اگر براى او سزاوارتر باشد, به همین اندازه هم بر نماز در مسجد یا شرکت در دعاها سـفـارش شـده و اهـمیت هر کدام در جاى خودمحفوظ است .

و نیز به همین مقدار که بر کراهت رفـتـن زنـان به مساجد در روایات اشاره شده , در برابر, روایات بسیارى هم براى بزرگ داشت آن عمل صحه گذاشته اند.

هـم چـنین اگر به حفظ شئون اسلامى از زنان را قرآن خواسته , به همین امر مهم براى مردان نیز سفارش شده است .

چنان که در احزاب آیه 33 مى فرماید: ((والـحـافـظـیـن فـروجـهم والحافظات والذاکرین اللّه کثیرا والذاکرات اعداللّه لهم مغفرة واجرا عظیما)). در ایـن آیـه هـم بـه زنـان و هم مردان سفارش شده شرم گاه خود را بپوشانند و هر کس بپوشاند پـاداش خوبى خواهد گرفت پس باید گفت بر مسلمان است که خوددار باشد ودر مقابل وسوسه بـه زشـتى ایستادگى نماید تا شرایط کامل آن عمل فراهم شود و به ثواب کامل دست یابد.

زن در این زمینه با مرد تفاوتى ندارد و هرگاه توانست کار مورد پسندخدا را به درستى و با شرایط کامل برآورده نماید پاداش دارد و اجر خواهد گرفت , وگرنه به گناه و لغزش دچار خواهد شد.

با این که روایاتى زنان را از رفتن به جمعیت ها منع کرده اند, اما رفت و آمد زنان به مسجد با رعایت عفت و حیا چه بسا پسندیده و داراى فضیلت است .

ولى حضور ناسالم زنان در مساجد و صحنه هاى دیگر اجتماعى همین طور مردان هم نه تنها ستایش نشده بلکه مورد مذمت قرار گرفته است .

لذا, رفتن به مسجد بستگى به انگیزه هاى درونى شخص دارد و این فرقى ندارد که براى زنان باشد یـا مـردان .

بـراى روشن تر شدن این معنا به روایتى که از امام باقر یا صادق (ع ) به دست ما رسیده دقت کنید: ((عـن احـدهـمـا (ع ) قال : دخل رجلان المسجد, احدهما عابد والاخر فاسق .

فخرجا من المسجد والـفاسق صدیق والعابد فاسق و ذالک انه یدخل العابد المسجد مدلا بعبادته یدل بها فتکون فکرته فـی ذالـک و تـکـون فـکـره الـفـاسـق فـی الـتندم على فسقة و یستغفراللّه عزوجل مما صنع من الذنوب ...)).

 امـام بـاقـر یـا صـادق (ع ) مى فرماید: دو مرد که یکى عابد و یکى فاسق بود به مسجدداخل شدند. هنگام بیرون رفتن از مسجد, فاسق راستگو عابد بدکار گشته بود, زیراعابد بر آن بود که گریه و زارى خود را به دیگران نشان دهد (ریا کند), ولى فاسق دراندیشه گریز و رهایى از فسق خود بود و طلب آمرزش او به خاطر گناهانش بود)). بـنـابـراین , آن چه مهم است , داشتن انگیزه هاى الهى و اخلاص در عمل است .

اگر زن یا مردى با انـگـیـزه هاى فاسد عملى را انجام دهد نه تنها موجب ثواب نیست , بلکه به اعمال نیک دیگر او نیز زیان رسانده است .  • خرید بک لینک
  • بلاگ اسکای