دعای عظم البلا
تاریخ : پنج‌شنبه 17 آذر 1390 | 10:16 ق.ظ | نویسنده : میلاد منصوربستانی
متفکر بزرگ فرانسوى مى نویسد: شرکت آگاهانه انسان در این ستایش و تسبیح است که همه هستى و آفرینش را بسته و پیوسته به هستى بخش و آفریننده آن ها مى اندیشد.

نظرات و سخنان اندیشه مندان برجسته جهان


متفکر بزرگ فرانسوى مى نویسد: شرکت آگاهانه انسان در این ستایش و تسبیح است که همه هستى و آفرینش را بسته و پیوسته به هستى بخش و آفریننده آن ها مى اندیشد. در نماز، انسان به خود باز مى گردد و همه هستى را در وجود خویش احساس مى کند نماز، انسان با ایمان را به ستایش ‍ خدا وا مى دارد در نماز، همه مسلمانان جهان در برابر محراب هاى تمام مساجد که زاویه آن ها به سوى کعبه ساخته شده است ، در صف هاى فشرده با حضور قلب به طور گسترده و عمیقى ، مجذوب مرکز خود و بنیاد خود مى شوند.(1)


ویل دورانت مورخ مشهور آمریکایى مى گوید: به راستى چه نیرومند و شریف است این دعوت اذان که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیدارى مى خواند چه خوب است انسان هنگام نیم روز از کار بایستد (براى نماز) و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب خدا توجه کند. چه خوش آهنگ است صداى موذن در گوش مسلمان و غیر مسلمان که این جان هاى محبوس در پیکر خاکى را از فراز هزاران مسجد دعوت مى کند که به سوى بخشنده زندگى و عقل ، توجه کنند و به جان با او پیوند گیرند. (2)


مارسل بوازار که مسیحى بوده و 12 سال به عنوان نماینده صلیب سرخ در کشورهاى مسلمان فعالیت کرده ، در کتاب انسان دوستى در اسلام ، مى گوید: نماز، تسبیح و خضوع و خشوع که نحوه برگزارى آن با کمال دقت مشخص گردیده است ، مسلمانان را به اسلام مى پیوندد و انسان را به صورت جزئى از جهان کلى در مى آورد. نماز، انسان را با تصورى عالى از طبیعت خویش با شرافت انسانى خود، آشنا مى کند. حق به واسطه همین امر و در نتیجه آن او را به خضوع و خشوع وا مى دارد که در هیات ظاهر نمازگزار دیده مى شود، زیرا در نماز، اجزاى شریف بدن باید با خاک تماس ‍ حاصل کند، نماز فقط دعا به درگاه خدا نیست که ناشى از تاثرات شخصى با احساسات مبهم باشد، بلکه بر عکس در نماز پیوسته باید کلام خدا ادا شود در مقابل در دعا نیز دعاکننده مى تواند خواسته هاى خویش را گر عرب زبان نباشد بى هیچ مقدمه اى به زبان مادرى عرضه نماید
 

1- هشدار به زندگان / 259.
2- تاریخ تمدن ، کتاب چهارم ، ص 100.  • خرید بک لینک
  • بلاگ اسکای